Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον.

Η ζήτηση ενέργειας παγκοσμίως συνεχίζει να παρουσιάζει εκθετικές τάσεις καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός και οι ανάγκες στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες και ταυτόχρονα η ενεργειακή εξάρτηση από κάποιες χώρες δημιουργεί ντόμινο ενεργειακής ανασφάλειας σε όσες δεν έχουν ήδη επενδύσει στον τομέα των ΑΠΕ. Το καίριο ερώτημα που τίθεται έντονα τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια κοινότητα είναι πως μπορεί να αναπτυχθεί μία ενεργειακή πολιτική φιλική στο περιβάλλον με επάρκεια ενέργειας και προσιτές τιμές. Οι ΑΠΕ, με τη μεγάλη διασπορά τους σε όλο τον πλανήτη, προσφέρονται για αξιοποίηση ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των σύγχρονων ανθρώπων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι ΑΠΕ μπορούν να οδηγήσουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες του πλανήτη μας στην αειφόρο ανάπτυξη από τον πιο γρήγορο και ασφαλή δρόμο. Μεγάλη πρόκληση είναι η αξιοποίηση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή με μεγάλη διείσδυση στα ηλεκτρικά δίκτυα, όπου μπαίνουν δυναμικά με νέες, πρωτοποριακές τεχνολογίες. Οι ΑΠΕ εισβάλλουν στα ηλεκτρικά δίκτυα ως εγχώρια πηγή με κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή αξιοπιστία του εξοπλισμού και το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές

Έως Τώρα

The Present
Οι Ανανεώσιμες Πηγές

Έως Τώρα

The
Present
Το Μέλλον

της Ενέργειας

The Future
Το Μέλλον

της Ενέργειας

The Future

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΞΥΠΝΑ

ΔΙΚΤΥΑ
espa banners square