Κατασκευή έργων Α.Π.Ε

Η ενεργειακή μετάβαση του 21ου αιώνα βρίσκει την εταιρεία μας με επιπλέον υπηρεσίες για  μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή και επιτυχή λειτουργία όλων των έργων Α.Π.Ε.
Κατά τη διάρκεια των φάσεων κατασκευής και θέσης σε λειτουργία ενός έργου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης κατασκευής για να διασφαλίσουμε ότι τα όλα τα στάδια του έργου έχουν ολοκληρωθεί, οι εργασίες συμμορφώνονται με το σχεδιασμό του έργου, εκτελούνται ποιοτικοί έλεγχοι και εντοπίζονται πιθανές καθυστερήσεις ή υπερβάσεις κόστους.
espa banners square