Αδειοδότηση έργων

Στην FGRID αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία  αδειοδότησης και χρηματοδότησης όλων των έργων Α.Π.Ε.: ηλιακής, onshore αιολικής, υδροηλεκτρικής, βιομάζας – βιοαερίου, υδρογόνου καθώς και offshore αιολικής.

Το πεδίο εφαρμογής αυτών των υπηρεσιών καλύπτει:

  • Διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
  • Περιβαλλοντική Άδεια
  • Οικοδομική Άδεια
  • Άδεια Κατασκευής
  • Νομικές Υπηρεσίες
  • Συγκέντρωση Εγγράφων, σύνταξη και υποβολή φακέλου

Ταυτόχρονα στην FGRID βοηθάμε νέους αλλά και παλιούς επενδυτές να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα ΕΣΠΑ και οι Τράπεζες προκειμένου να εξασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοδότησης που προσφέρουμε είναι:
  • Προσδιορισμός οικονομικών αναγκών επένδυσης και ευκαιριών χρηματοδότησης
  • Συλλογή εγγράφων, σύνταξη πρότασης χρηματοδότησης και υποβολή φακέλου
Η ομάδα μας αντιμετωπίζει κάθε επένδυση ως μοναδική. Σε όλα τα στάδια εμπλέκουμε τους πλέον εξειδικευμένους συνεργάτες μας – από τη μελέτη βιωσιμότητας μέχρι την περιβαλλοντική μελέτη και τη μελέτη εφαρμογής και μέχρι σήμερα έχουμε αδειοδοτήσει δεκάδες έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Με γνώμονα την απόλυτη διαφάνεια, τη νομιμότητα, την πολυετή εμπειρία μας καταφέρνουμε να αδειοδοτούμε ακόμη και τα πιο απαιτητικά έργα Α.Π.Ε.
espa banners square