ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ

Των Υπηρεσιών Μας

Unparalleled Client-centric

Mindset

Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και το όραμά μας κινείται γύρω από τον ίδιο, επιδιώκοντας την ισορροπία μεταξύ των σύγχρονων αναγκών του, αλλά και της φύσης.

Insightful

Navigation

Η FGRID διαθέτει εκτενή εμπειρία όσον αφορά στη γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης και γι’ αυτό το ποσοστό των επιτυχών αδειοδοτήσεων μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αγγίζει το 90%.

Strategic

Approach

Ελαχιστοποιούμε τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και μειώνουμε στο ελάχιστο το κόστος και τους κινδύνους της διαδικασίας αδειοδότησης. Έτσι, οι πελάτες μας επιτυγχάνουν κάθε τεχνικό και εμπορικό τους στόχο.

Groundbreaking

Innovation

Το σύνολο υπηρεσιών της FGRID βασίζεται σε νέες βελτιωμένες ενεργειακά τεχνολογίες που αυξάνουν τους ενεργειακούς πόρους. Είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που προτείνει τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας, καθώς και άλλες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Solid

Investement

Λαμβάνουμε αυστηρά οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε επένδυσης.

Unparalleled Client-centric

Mindset

Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και το όραμά μας κινείται γύρω από τον ίδιο, επιδιώκοντας την ισορροπία μεταξύ των σύγχρονων αναγκών του, αλλά και της φύσης.

Insightful

Navigation

Η FGRID διαθέτει εκτενή εμπειρία όσον αφορά στη γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης και γι’ αυτό το ποσοστό των επιτυχών αδειοδοτήσεων μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αγγίζει το 90%.

Strategic

Approach

Ελαχιστοποιούμε τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και μειώνουμε στο ελάχιστο το κόστος και τους κινδύνους της διαδικασίας αδειοδότησης. Έτσι, οι πελάτες μας επιτυγχάνουν κάθε τεχνικό και εμπορικό τους στόχο.

Groundbreaking

Innovation

Το σύνολο υπηρεσιών της FGRID βασίζεται σε νέες βελτιωμένες ενεργειακά τεχνολογίες που αυξάνουν τους ενεργειακούς πόρους. Είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που προτείνει τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας, καθώς και άλλες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Solid

Investement

Λαμβάνουμε αυστηρά οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε επένδυσης.

Services
espa banners square