Οικονομικά

Στοιχεία

FINANCE

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα Οικονομικά Στοιχεία των τελευταίων ετών από τους παρακάτω συνδέσμους:

2016
Ισολογισμός

FGRID

2017
Ισολογισμός

FGRID

2018
Ισολογισμός

FGRID

2019
Ισολογισμός

FGRID

2020
Ισολογισμός

FGRID

espa banners square