Ανάπτυξη και Διαχείριση έργων

Η ανάπτυξη και διαχείριση  έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει γίνει ελκυστική για διάφορους μεγάλους αλλά και μικρότερους επενδυτές, καταναλωτές ενέργειας, ιδιοκτήτες γης και ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των ΑΠΕ είναι η μόνη  που εξασφαλίζει ενεργειακή ασφάλεια, οικονομική ευημερία και περιβαλλοντική αρμονία.

Αυτοί είναι οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν και επηρεάζουν την έγκριση του σχεδίου από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Από την επιλογή της γεωγραφική θέσης και της τεχνολογίας, μέχρι  τις κυβερνητικές επιλογές και τη διαχείριση των κεφαλαίων. Για τον σκοπό του συντονισμού των παραπάνω πολύπλοκων πολλές φορές διαδικασιών  και για την απόκτηση όλων των απαιτούμενων αδειών ώστε να παραδώσουμε το έργο “έτοιμο προς κατασκευή”, παρέχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση και επίβλεψη του έργου. Η FGRID διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας. Έχει ένα ισχυρό portfolio έργων μείζονος σημασίας, τα οποία αποδεικνύουν εμπράκτως τόσο τις ικανότητές μας όσο και την εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Στην Fgrid είτε αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη πολύ μεγάλων έργων, είτε μικρότερων και ανεξάρτητα από το  εάν ο επενδυτής θα κατασκευάσει και θα χρηματοδοτήσει ο ίδιος το έργο, η οικονομικοτεχνική ανάπτυξη που προσφέρουμε βασίζεται πάνω σε θεμελιώδη χαρακτηριστικά που δημιουργούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για   100 % επιτυχημένης  ανάπτυξης του έργου.

Ένα επιτυχημένο αναπτυξιακό σχέδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  προϋποθέτει να έχουν οριστεί οι βασικοί θεματικοί τομείς:

             1) Έλεγχος γης και τοποθεσίας

            2) Πρόσβαση

            3) Αδειοδότηση

            4) Σχεδιασμός και Μηχανική

            5) Συμφωνητικό αγοράς ενέργειας

            6) Χρηματοδότηση Έργου

Αυτoί οι βασικοί τομείς αποτελούν το πληροφοριακό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες και τα εργαλεία  ανάπτυξης έργου.

Στην FGRID γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί άριστη πρόβλεψη, στρατηγικό σχεδιασμό και ιεράρχηση προτεραιοτήτων, καθώς και προσεκτικές κινήσεις σχετικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Με τη ζήτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, το τοπίο ανάπτυξης έργων ΑΠΕ είναι έτοιμο να γίνει πιο ανταγωνιστικό και η προληπτική διαχείριση αυτών των έξι τομέων είναι πάντα απαραίτητη για τη διασφάλιση της συνεχούς επιτυχίας της εταιρείας μας  στον κόσμο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πιστεύουμε ολόψυχα ότι η επιτυχία στην ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι απαραίτητη για τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη και μαζί με την  πολυετή εμπειρία  και  την εξειδικευμένη ομάδα μας είμαστε  εδώ για να υποστηρίξουμε και να προχωρήσουμε το επενδυτικό σας πλάνο μέχρι την επιτυχή υλοποίησή του.

espa banners square