Έξυπνα

ΔΙΚΤΥΑ

SMART

Τα έξυπνα δίκτυα είναι δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να ενσωματώσουν έξυπνα και δυναμικά τις ενέργειες όλων των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι με αυτά — αυτοί που παράγουν ενέργεια, αυτοί που καταναλώνουν ενέργεια ή αυτοί που κάνουν και τα δύο — προκειμένου να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια αποτελεσματικά, βιώσιμα, οικονομικά και με ασφάλεια. Τα έξυπνα δίκτυα ενσωματώνουν την ψηφιακή τεχνολογία στον παραδοσιακό σχεδιασμό τους για να διευκολύνουν την αμφίδρομη ανταλλαγή ενέργειας και πληροφοριών. Το κάνουν χάρη στο διαδίκτυο, τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, τα συστήματα ελέγχου και τις σύγχρονες εφαρμογές πληροφορικής και οικιακού αυτοματισμού. Ένα έξυπνο δίκτυο είναι, επομένως, ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας των πολιτών και σε τυχόν ενδεχόμενα συμβάντα. Τα έξυπνα δίκτυα είναι ικανά να ενσωματώνουν εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών διαφόρων μεγεθών και, χάρη στην αμφίδρομη φύση τους, ο χρήστης μπορεί να είναι καταναλωτής και παραγωγός: μπορούν να παράγουν ενέργεια και να την πουλήσουν σε βιομηχανικούς ή εμπορικούς χρήστες.

Η Δομή

Των Έξυπνων Δικτύων

NETWORK

Πώς λειτουργούν τα έξυπνα δίκτυα;

 Η λειτουργία ενός έξυπνου δικτύου είναι πιο περίπλοκη από αυτή ενός παραδοσιακού δικτύου, καθώς χρησιμοποιεί απομακρυσμένη διαχείριση ενσωματώνοντας αυτοματοποιημένα συστήματα πληροφοριών και ελέγχου που ανταποκρίνονται στις διακυμάνσεις της παραγωγής και της ζήτησης ενέργειας. Το δίκτυο αυτό παρέχει πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας ανά πάσα στιγμή και καθιστά πιο υπεύθυνη χρήση ολόκληρου του κύκλου, καθώς και παροχή γνώσης σχετικά με την κατάσταση κάθε κόμβου, τμήματος και στοιχείου, αυξάνοντας την απόδοση και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των γραμμών. Δηλαδή, τα έξυπνα δίκτυα περιλαμβάνουν ολόκληρη την τεχνολογική υποδομή που θα χρειαστεί, από την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας έως την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και την κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας.

Στην FGRID νιώθουμε περήφανοι που μπορούμε να μεταφέρουμε με επιτυχία την τεχνογνωσία που απαιτείται για ένα πιο ευέλικτο και αυτόνομο μέλλον.

espa banners square