Υδροηλεκτρική

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HYDRO

Η υδροηλεκτρική ενέργεια παράγεται με τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας από το νερό σε ηλεκτρική ενέργεια. Για να αξιοποιηθεί αυτή η ισχύς, κατασκευάζονται μεγάλες υδροηλεκτρικές υποδομές για την εξαγωγή της μέγιστης ισχύος από αυτόν τον τοπικό πόρο χωρίς πηγές ρύπων.

Tα Oφέλη

της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας

BENEFITS

Η τεχνολογίες των υδροηλεκτρικών έργων είναι οι παλαιότερες όλων, οπότε και τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από τη λειτουργία τους είναι από τα πιο ασφαλή:

  • Έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης στη μετατροπή της υδροδυναμικής ενέργειας σε ηλεκτρική
  • Έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής ως έργα Α.Π.Ε
  • Έχουν πολύ χαμηλές δαπάνες λειτουργίας-συντήρησης

Στην ελληνική επικράτεια από την εταιρεία μας υπάρχουν έως σήμερα 4,53 ΜW αδειοδοτημένα από την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

espa banners square