Βιομάζα &

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

BIO

Η βιοενέργεια είναι μια μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται από την καύση βιομάζας. Η βιομάζα είναι οργανική ύλη από δασικά και οργανικά υπολείμματα και μπορεί να αποτελέσει την πρωτογενή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η βιοενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ζήτησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνέβαλε στην κατασκευή μονάδων βιομάζας μεγάλης ισχύος για ηλεκτροπαραγωγή με υψηλές αποδόσεις και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα εξοικονομώντας εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2 κάθε χρόνο.

Tα Oφέλη

της Βιομάζας

BENEFITS

Το πολύ σημαντικό όφελος της βιομάζας είναι η δυνατότητα ελέγχου της ηλεκτροπαραγωγής, αφού δεν έχει τον χαρακτήρα της διαλείπουσας παραγωγής όπως η ηλιακή και αιολική ενέργεια. Ακριβώς για αυτόν το λόγο και σε αντίθεση με την αιολική και ηλιακή ενέργεια, δεν χρειάζεται αποθήκευση.

 Η βιομάζα είναι ένα κρίσιμο βήμα στην πορεία μας προς τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, διατηρώντας παράλληλα μια υψηλού επιπέδου ασφάλεια εφοδιασμού. Στους σταθμούς παραγωγής βιοενέργειας, παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα χρησιμοποιώντας βιομάζα και βιοαέριο, παρέχοντας καθαρή και αξιόπιστη ενέργεια. Στην FGRID αναγνωρίσαμε έγκαιρα τον αντίκτυπο που είχε η βιομάζα στη δημιουργία ενός πιο πράσινου μέλλοντος και εφόσον η βιομάζα προέρχεται με βιώσιμο τρόπο, θεωρείται ως καύσιμο ουδέτερο ως προς το CO2, επειδή εκπέμπει την ίδια ποσότητα CO2 από την καύση, την οποία απορροφά κατά την ανάπτυξη. Στην Ελληνική επικράτεια από την εταιρεία μας υπάρχουν αδειοδοτημένα 2 ΜW βιομάζας.

 Στην FGRID  διασφαλίzουμε ότι ο μελλοντικός πλούτος και η ανάπτυξή μας ως κοινωνία μπορούν να πραγματοποιηθούν με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο μηδενίζοντας τις εκπομπές του CO2.

espa banners square