ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ

Στην παραγωγή ενέργειας από τον άνεμο, τον ήλιο, τη βιομάζα, το βιοαέριο και το νερό.

Α.Π.Ε

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 32η θέση στη λίστα των κρατών που συνθέτουν το Δείκτη Ελκυστικότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RECAI) της Ernst & Young.

Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, ανέρχονται σε 1,5 δις ευρώ, ενώ έχουν συνολική ισχύς 1,3 GW, σύμφωνα με το συντονιστή της Ομάδας διαγωνιστικών διαδικασιών ΑΠΕ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Διονύση Παπαχρήστου. (Πηγή: Καθημερινή, 13/9/2019).

Η FGRID βοηθά τους πελάτες της να αναπτύξουν και να ενσωματώσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα επιχειρηματικά τους σχέδια. Επιπλέον είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία προτείνει τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας, καθώς και άλλες που αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. Παράλληλα, προτείνει τρόπους εκμετάλλευσης της παραγόμενης ενέργειας εκτός ΡΑΕ & ΔΕΔΔΗΕ, καθιστώντας την επένδυση κερδοφόρα.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Το Μέλλον

της Ενέργειας

The Future
01

OFF SHORE

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

01
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Project and
Program Management

02
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες
Αδειοδότησης

espa banners square