ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

  Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με και δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους χρήσης. Παρακαλούμε, αν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, να μη χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

   
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  Αυτοί είναι οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστότοπου της FGRID και τη συμφωνία που λειτουργεί μεταξύ εσάς και της εταιρείας. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου FGRID.
  Η πρόσβασή σας και η χρήση του ιστότοπου FGRID εξαρτάται από την αποδοχή σας και τη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και οποιονδήποτε έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την υπηρεσία.
  Χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο www.fgrid.com, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου μας ("Πολιτική Απορρήτου") που βρίσκεται σε άλλη σελίδα στον δικτυακό τόπο της FGRID.
  Η πρόσβασή σας και η χρήση του ιστότοπου FGRID εξαρτάται επίσης από την αποδοχή σας και τη συμμόρφωσή σας με την πολιτική απορρήτου του διαδικτυακού τόπου FGRID. Η πολιτική απορρήτου μας περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων ή τον ιστότοπο και σας ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου σας και τον τρόπο με τον οποίο σας προστατεύει ο νόμος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου πριν από τη χρήση του συνδέσμου www.fgrid.com, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου μας ("πολιτική απορρήτου").
  Εάν δε συμφωνείτε με οτιδήποτε αναφέρεται στους όρους χρήσης είτε στην πολιτική απορρήτου, μη χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο FGRID.

   

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

  Το περιεχόμενο, η οργάνωση, τα γραφικά, ο σχεδιασμός, η σύνταξη και άλλα θέματα που σχετίζονται με την τοποθεσία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην πνευματική ιδιοκτησία).
  Η αντιγραφή, ανακατανομή, χρήση ή δημοσίευση εκ μέρους σας οποιωνδήποτε τέτοιων θεμάτων ή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, εκτός εάν ειδικά προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, απαγορεύεται αυστηρά. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε υλικά, περιεχόμενο, έγγραφο ή ότι άλλο προβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας Η δημοσίευση των πληροφοριών ή υλικών στην ιστοσελίδα δε συνιστά αποποίηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε αυτά τα στοιχεία και υλικά.

   

  ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

  Όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και τα υλικά που περιέχονται στον δικτυακό τόπο της FGRID αποτελούν ιδιοκτησία της FGRID και προστατεύονται σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 4605/2019 και το διεθνές δίκαιο περί πνευματικών δικαιωμάτων που ισχύει και στην Ελλάδα. Καμία από τις πληροφορίες, το περιεχόμενο ή το υλικό από την ιστοσελίδα της FGRID ή οποιονδήποτε ιστότοπο του Διαδικτύου που ανήκει, λειτουργεί, αδειοδοτείται ή ελέγχεται από εμάς μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να αναρτηθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών, περιεχομένου ή υλικών στον δικτυακό τόπο της FGRID σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή περιβάλλον υπολογιστή χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας (η οποία μπορεί να παρακρατηθεί για οποιονδήποτε λόγο).
  Η ιστοσελίδα της FGRID είναι μόνο για προσωπική σας χρήση. Όλα τα δικαιώματα μας διατηρούνται. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα υλικά σε αυτό η ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να προβάλετε δημόσια, ή να εκτελέσετε, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς.

   

  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

  Ο ιστότοπος της FGRID μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την FGRID.
  Η εταιρεία FGRID δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοτόπων ή υπηρεσιών τρίτων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η FGRID δε θα είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται άμεσα έμμεσα ή εικάζεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται από ή μέσω οποιασδήποτε αυτών των ιστοσελίδων ή υπηρεσίες.
  Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστοτόπων ή υπηρεσιών τρίτων κατασκευαστών που επισκέπτεστε.

   

  ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο της FGRID ή μέσω αυτού ενδέχεται να απαιτήσουν να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης ενός αναγνωριστικού FGRID και ενός κωδικού πρόσβασης).
  Δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε της συνδρομητικές υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου FGRID μόνο εάν είστε πελάτης της FGRID και υπάρχει ενεργή συμφωνία υπηρεσιών. Η FGRID σας παρέχει πρόσβαση στον αντίστοιχο ηλεκτρονικό φάκελο αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  Κανόνες καταχώρισης. Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό συνδρομητική υπηρεσίας, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

  • Μόνο η FGRID μπορεί να σας παρέχει πρόσβαση στα απαιτούμενα διαπιστευτήρια για να σας παρέχει πρόσβαση για κοινή χρήση της τεκμηρίωσης για τις εκχωρημένες υπηρεσίες αδειοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Μόνο οι πελάτες της FGRID μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων.
  • Πρέπει να παρέχετε ακριβή και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Διατηρήστε την εγγραφή σας προσωπική. Δεν μπορείτε να αναθέσετε τη διαχείριση του λογαριασμού σας FGRID σε κάποιον τρίτο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
  • Διατηρήστε ασφαλή το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και άλλα διαπιστευτήρια σύνδεσης και μην επιτρέπετε σε κανέναν άλλο να χρησιμοποιήσει το λογαριασμό σας.
  • Ενημερώστε αμέσως την FGRID για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας FGRID.

  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που τηρείτε για τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασής σας, καθώς και για οποιαδήποτε δραστηριότητα που παρουσιάζεται στον λογαριασμό σας ως αποτέλεσμα της αποτυχίας σας να διατηρήσετε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείς και εμπιστευτικές. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε την FGRID αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις ζημίες που υπέστη η FGRID ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης ή επισκέπτης στον δικτυακό τόπο του FGRID λόγω του ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το FGRID ID, τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμό σας ως αποτέλεσμα της αποτυχίας σας να διατηρήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή και εμπιστευτικά.

  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το FGRID ID, τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς τη ρητή άδεια και τη συγκατάθεση του κατόχου αυτού του FGRID ID, του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού. Η FGRID δεν μπορεί και δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με αυτές τις υποχρεώσεις.

   

  "ΩΣ ΕΧΕΙ", "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΩΣ ΕΧΕΙ" ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

  Η υπηρεσία παρέχεται σε εσάς "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΩΣ ΕΧΕΙ" και με όλα τα ελαττώματα και ελαττώματα χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η FGRID, για δικό της λογαριασμό και για λογαριασμό των παρόχων υπηρεσιών της, αποποιείται ρητώς όλες τις εγγυήσεις, ρητές, σιωπηρές, θεσμοθετημένες ή με άλλο τρόπο, όσον αφορά τον ιστότοπο FGRID, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παράβασης, καθώς και εγγυήσεις που μπορεί να προκύψουν από την αντιμετώπιση, την απόδοση, τη χρήση ή την εμπορική πρακτική. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή ανάληψη ευθύνης, και δε δηλώνει ή εγγυάται ότι ο ιστότοπος FGRID θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας, θα επιτύχετε οποιοδήποτε επιδιωκόμενο αποτελέσματα, θα είναι συμβατό ή θα συνεργαστεί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, εφαρμογές, συστήματα ή υπηρεσίες, λειτουργούν χωρίς διακοπή, πληρούν τυχόν πρότυπα απόδοσης ή αξιοπιστίας ή είναι απαλλαγμένα από σφάλματα ή ότι τυχόν λάθη ή ελαττώματα μπορούν ή θα διορθωθούν.
  Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ούτε η FGRID ούτε οποιοσδήποτε πάροχος της FGRID προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή: (i) όσον αφορά τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας FGRID, ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τα υλικά ή προϊόντα περιλαμβάνονται στο εν λόγω · II) ότι ο ιστότοπος FGRID θα είναι συνεχής ή χωρίς σφάλματα · III) όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία, κάθε πληροφορία ή περιεχόμενο που παρέχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της FGRID · ή (IV) ότι ο ιστότοπος FGRID, οι διακομιστές του, το περιεχόμενο ή τα e-mails που αποστέλλονται από ή για λογαριασμό του FGRID είναι απαλλαγμένα από ιούς, scripts, trojan horses, malware, timebombs ή άλλα κακόβουλα λογισμικά.

   

  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Η FGRID διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή. Θα καταβληθούν εύλογες προσπάθειες για την παροχή προειδοποίησης τουλάχιστον 30 ημερών πριν από τυχόν δημοσίευση των νέων όρων που θα τεθούν σε ισχύ. Αυτό που συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.
  Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτό το τμήμα του ιστότοπου FGRID για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού τόπου FGRID μετά την ισχύ αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους.
  Εάν δε συμφωνείτε με τους νέους όρους, εν όλω ή εν μέρει, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου.

   

  ΔΙΑΚΟΠΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

  Η FGRID μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας στον διαδικτυακό τόπο της FGRID και την αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
  Μετά τον τερματισμό, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων FGRID θα διακοπεί αμέσως.

   

  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

  Δεν μπορείτε να στείλετε ή να μεταδώσετε στην ιστοσελίδα FGRID οποιοδήποτε υλικό που είναι παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό ή άλλο υλικό που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα οποιουδήποτε. Η FGRID διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε μηνύματα με περιεχόμενο, το οποίο θεωρείται προσβλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, μη εξουσιοδοτημένο, παράνομο, το οποίο με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

   

  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

  Η FGRID δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, διαγραφή, τυχόν περιεχομένου του χρήστη που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο FGRID, είτε αυτή προκαλείται από ιό υπολογιστών, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να διατηρούν ένα αντίγραφο ασφαλείας όλου του περιεχομένου του χρήστη και οι χρήστες αποδέχονται να το κάνουν αυτό για κάθε παραχωρημένο περιεχόμενο χρήστη.

   

  ΓΛΩΣΣΑ

  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις να έχουν μεταφραστεί και στην αγγλική γλώσσα.
  Συμφωνείτε ότι το παρόν αρχικό ελληνικό κείμενο θα υπερισχύει σε περίπτωση διαφοράς.

   

  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Σε περίπτωση που οι παρόντες όροι συγκρούονται με τυχόν νόμους ή κανονισμούς αυτοί πρέπει να ελέγχονται. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμόσιμους εγχώριους και διεθνείς νόμους, νομοθετήματα, διατάγματα και κανονισμούς που αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου και των υλικών που προβλέπονται σε αυτή.

   

  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία σχετικά με την υπηρεσία, συμφωνείτε να προσπαθήσετε πρώτα να λύσετε τη διαφωνία ανεπίσημα επικοινωνώντας με την FGRID, διαφορετικά συμφωνείτε ότι όλες οι διαφορές, οι αξιώσεις και οι δικαστικές διαδικασίες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζονται με τον ιστότοπο FGRID (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πρόσβασης στην πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων) θα επιλύεται ατομικά, χωρίς να καταφύγουν σε οποιαδήποτε μορφή αγωγής.
  Συμφωνείτε ότι η σχέση σας διέπεται από το αρμόδιο εφαρμοστέο δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Η ομάδα διαχείρισης και υποστήριξης της ιστοσελίδας είναι πάντα στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Τα αιτήματά σας λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και ο εκτιμώμενος χρόνος απόκρισης θα είναι ο συντομότερος δυνατός, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος.
  Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   

  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

  ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η FGRID Ή ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΩΝ, ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ FGRID, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή/ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ FGRID, Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ), ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η FGRID Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΑΝ ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ.
  ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ Ή ΕΓΓΡΑΦΟ.
  Η FGRID ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧETAI ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ FGRID ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η FGRID ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ.
  Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ FGRID ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

   

  Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν από τις 5 Ιανουαρίου 2020 (έκδοση 2).

  Image
  Η FGRID παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σχεδιασμού του επενδυτικού πλάνου παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αδειοδότησης, υλοποίησης και αξιοποίηση της μονάδας. Μέχρι σήμερα έχουμε αδειοδοτήσει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, συνολικής δυναμικότητας 1.250 MW και συνεχίζουμε απρόσκοπτα. Λειτουργούμε με απόλυτη εχεμύθεια και μεθοδικότητα.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Ακαδημίας 28, 106 71, Κολωνάκι
  +30 210 3628829
  fg_logo.png