Μια Καινουρια ημερα για Επενδυσεις σε Α.Π.Ε.

  Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 32η θέση στη λίστα των κρατών που συνθέτουν το Δείκτη Ελκυστικότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RECAI) της Ernst & Young.

  Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, ανέρχονται σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ έχουν συνολική ισχύς 1,3 GW, σύμφωνα με το συντονιστή της Ομάδας διαγωνιστικών διαδικασιών ΑΠΕ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Διονύση Παπαχρήστου.(Πηγή: Καθημερινή, 13/9/2019.

  Η FGRID βοηθά τους πελάτες της να αναπτύξουν και να ενσωματώσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα επιχειρηματικά τους σχέδια. Επιπλέον είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα η οποία προτείνει τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας, καθώς και άλλες που αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. Παράλληλα, προτείνει τρόπους εκμετάλλευσης της παραγόμενης ενέργειας εκτός ΡΑΕ & ΔΕΔΔΗΕ καθιστώντας την επένδυση κερδοφόρα.
  image

  ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  Η ηλιακή Ενέργεια- Η Ασφαλής Επένδυση!

  Η ποσότητα ενέργειας που φτάνει από τον ήλιο αντιστοιχεί στο 99% + της όλης ενέργειας που έχει η Γη. Η μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία στην Ελλάδα είναι 1,800 kWh/m2 και είναι ο λόγος που κατατασσόμαστε στις πιο ελκυστικές χώρες παραγωγής ηλιακής ενέργειας. H συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής ηλιακής ενέργειας στα τέλη του 2016 ανήλθε στα 3,4 GW. Ο εθνικός στόχος δυναμικότητας για την ηλιακή ενέργεια είναι 10 GW. Η FGRID με την τεχνογωσία που έχει αποκομίσει από την αδειοδότηση ίδιων περιουσιακών στοιχείων συνολικής ισχύος 643 MW, αποτελεί τον πλέον έμπειρο εταίρο για την ανάπτυξη στρατηγικής, την αδειοδοτική διαδικασία και την υλοποίηση έργων παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Επομένως η επένδυση σε μονάδα φωτοβολταΪκών είναι επένδυση με διάρκεια στο μέλλον και υψηλή απόδοση.

  Οι ηλιακές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής είναι φιλικές προς το περιβάλλον και συγκαταλέγονται στις επιο κερδοφόρες επενδύσεις. Λόγω του αρθρωτού σχεδιασμού τους, είναι ευέλικτες και άμεσα προσαρμοσμένες στις γεωγραφικές συνθήκες και υποδομές. Επιπλέον έχουν εξαιρετικά χαμηλή συντήρηση. Σήμερα, οι ηλιακές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής παράγουν πράσινη ηλεκτρική ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Επομένως, παράγουν μακροπρόθεσμες υψηλές αποδόσεις, με το υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας και επενδυτικής ασφάλειας.

  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  Αιολική Ενέργεια - Η ασφαλής επένδυση

  Η Ελλάδα διαθέτει τις πιο ελκυστικές τοποθεσίες στην Ευρώπη για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας. Υπολογίζεται ότι μπορεί να παράγει αιολική ενέργεια ισχύος 10 - 12 GW. Ο εθνικός μας στόχος είναι να παράγουμε 7.5 GW έως το 2020. H συνολική εγκατεστημένη ισχύς στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα στα τέλη του 2016 ανήλθε στα 1,4 GW. Συγκεκριμένα, μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα αιολικά πάρκα συνολικής δυναμικότηταςς 2.3 GW. Η FGRID έχει κατορθώσει να αδειοδοτήσει είτε για την ίδια είτε για λογαριασμό των πελατών της, έργα παραγωγής αιολικής ενέργειας συνολικής ισχύος 54 MW. Οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα πρόκειται να διπλασιαστούν λόγω των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας για την πράσινη ενέργεια. Η FGRID έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και αδειοδοτήσετε το ενεργειακό σας πλάνο επιτυχώς και γρήγορα.

  Σήμερα, η αιολική ενέργεια αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Είναι καθαρή και άφθονη στην χώρα μας. Γεγονός που την καθιστά την αιολική ενέργεια την καλύτερη επιλογή όχι μόνο λόγω των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, αλλά επειδή έχει γίνει όλο η πλέον ανταγωνιστική με οικονομικούς όρους έναντι της συμβατικής ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη. Επομένως, οι επενδύσεις στην αιολική ενέργεια συνοδεύονται από υψηλές αποδόσεις και υψηλή ασφάλεια.
  image
  image

  ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

  Επενδύστε στη Γεωθερμία και Κερδίστε!

  Η Γεωθερμία αποτελεί την πιο ήπια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ) με τον υψηλότερο συντελεστή χρήσης/λειτουργίας σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές εναλλακτικής ενέργειας. Η γεωθερμική ροή στην Ελλάδα είναι σε πολλές περιοχές εντονότερη από τη μέση γήινη. Έχει εφαρμογή τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση & ψύξη κτιρίων, θέρμανση θερμοκηπίων και ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και για την παραγωγή γλυκού νερού. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να υλοποιηθεί κατά την κατασκευή ενός έργου αλλά και σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο. Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας είναι σημαντική και το κόστος υλοποίησης είναι σχετικά μικρό.

  Η FGRID μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να αδειοδοτήσετε επιτυχώς ένα επιχειρηματικό πλάνο Γεωθερμίας. Γνωρίζουμε ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη γεωθερμική ροή και ανάλογα με τη χρήση που θέλετε να εφαρμόσετε μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε να επιλέξετε την προσφορότερη. Κατ’αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνουμε τόσο την αδειοδότηση του επενδυτικού σας σχεδίου αλλά και την άμεση απόδοση του.

  Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (Σ.Η.Θ.)

  Η πιο Αποδοτική Μορφή Ενέργειας!

  Η πιο ευέλικτη και με τις περισσότερες εφαρμογές μορφή ενέργειας είναι η Σ.Η.Θ. . Έχει ευρύτατη εφαρμογή σε κτίρια, μονάδες παραγωγής, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, και καλλιέργειες. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για ψύξη όσο και θέρμανση. Επιπλέον, η πηγή του καυσίμου μπορεί να προέρχεται από ανανεώσιμα καύσιμα (πέλετ, ΧΥΤΑ, Βιοαέριο κ.α.), Ορυκτά Καύσιμα (φυσικό αέριο, ντίζελ κ.α.), γεωθερμία και υδρογόνο. Η αποδοτικότητα της επένδυσης είναι τέτοια που μειώνει δραματικά το κόστος της ενέργειας αυξάνοντας κατακόρυφα την απόδοσή της.

  Η FGRID μπορεί να αδειοδοτήσει και να σχεδιάσει το έργο Σ.Η.Θ. επιλέγοντας προηγμένα υλικά και τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να απολαύσετε τη μέγιστη απόδοση, μειώνοντας το κόστος της αρχικής επένδυσης.
  image
  image

  ΒΙΟΜΑΖΑ

  ΒΙΟΜΑΖΑ η πιο ευοίωνη εναλλακτική μορφή Ενέργειας!

  Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα αποτελεί έναν από τους πυλώνες της κυκλικής οικονομίας. H συνολική εγκατεστημένη ισχύς στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα στα τέλη του 2016 ανήλθε στα 67,1 MW. Η ενέργεια που παράγεται από βιομάζα είναι σε πολλές περιπτώσεις, οικονομικά ανταγωνιστικότερη από αυτή που παράγεται από τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα αν και έχει τεράστια αποθέματα σε αστικά, δασικά και γεωργικά υπολείμματα, κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στην παραγωγή ενέργεια από βιομάζα. Αυτή η μορφή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε θέρμανση-ψύξη ή/και ηλεκτρισμού στη γεωργία και τη βιομηχανία. Παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον σε αστικό και περιφερειακό επίπεδο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ουσιαστικά η επιτυχία της επένδυσης κρίνεται από τη χωροταξική επιλογή της μονάδας παραγωγής ενέργειας. Η FGRID έχει αδειοδοτήσει έργα συνολικής ισχύος 2,5 MW επομένως έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας βοηθήσει να αδειοδοτήσετε και το δικό σας το ενεργειακό πλάνο γρήγορα.

  Η FGRID μπορεί να αδειοδοτήσει το έργο, επιλέγοντας την καλύτερη τοποθεσία με βάση την εκμετάλλευση και να εγγυηθεί τη μεγαλύτερη απόδοση με τη μετατροπή της βιομάζας σε βιοαέριο και αξιοποίησή της ανεξαρτήτως της Δ.Ε.Η..

  ΒΙΟΑΕΡΙΟ

  ΒΙΟΑΕΡΙΟ η πιο ευοίωνη εναλλακτική μορφή Ενέργειας!

  Το βιοαέριο, αποτελεί μια άλλη μορφή ΑΠΕ. Σήμερα στην Ελλάδα έχουν αδειοδοτηθεί συνολικά 56 μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, συνολικής ισχύος 168,2 MW και έντεκα έργα με εμπορική άδεια συνολικής ισχύος 35,1MW. Ουσιαστικά πρόκειται για παραγωγή ενέργειας από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων (λύματα από χοιροστάσια, βουστάσια ή απόβλητα από μονάδες βιολογικού καθαρισμού), βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα (ΧΥΤΑ). Οι μονάδες βιοαερίου παράγουν οικονομικότερα ενέργεια γιατί η πρώτη ύλη έχει μηδενική ή αρνητική αξία, ενώ τα προϊόντα της έχουν αδιαμφισβήτητα εμπορική αξία. Έχει εφαρμογή σε πολύ μικρές κτηνοτροφικές μονάδες αλλά και σε μεγάλα συγκροτήματα βιολογικής επεξεργασίας. Μια εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου εκτός από την παραγωγή ενέργειας αποτελεί διέξοδο στη συνολική επεξεργασία των αποβλήτων της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας που τα παράγει, μειώνοντας σημαντικά τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

  Η FGRID μπορεί να αδειοδοτήσει την εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου αλλά και να εκτιμήσει κατάλληλα τα κριτήρια της τοποθεσία με βάση την κτηνοτροφική/βιομηχανική μονάδα και να εγγυηθεί την παραχώρηση της άδειας. Επιπλέον, μπορούμε να αποθηκεύσουμε το βιοαέριο ώστε να το εκμεταλλευτεί ο επενδυτής και εκτός Δ.Ε.Η.
  image

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ FGRID

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΛΑΝΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ROI ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.

  Image
  Η FGRID παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σχεδιασμού του επενδυτικού πλάνου παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αδειοδότησης, υλοποίησης και αξιοποίηση της μονάδας. Μέχρι σήμερα έχουμε αδειοδοτήσει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, συνολικής δυναμικότητας 1.250 MW και συνεχίζουμε απρόσκοπτα. Λειτουργούμε με απόλυτη εχεμύθεια και μεθοδικότητα.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Ακαδημίας 28, 106 71, Κολωνάκι
  +30 210 3628829
  fg_logo.png