Είμαστε ο προσωπικός σας σύμβουλος αδειοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
  Image

  Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)είναι μαγνήτης για τους επενδυτές στην Ελλάδα. Η FGRID μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε την επένδυση ώστε να εξασφαλίσετε την κατάλληλη άδεια. Οι υπηρεσίες αδειοδότησης ξεκινούν από το στάδιο σύλληψης του επιχειρηματικού σχεδίου ώστε να μειωθεί το ρίσκο υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος της επένδυσης και παράλληλα να αυξήσουμε την απόδοση. 
  Οι επενδύσεις σε ηλιακή, αιολική, βιομάζα, βιοαέριο ή υδάτινο δυναμικό ακολουθούν διαφορετικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Επομένως και διαφορετική άδεια. Στην FGRID σας βοηθάμε να αποκτήσετε την κατάλληλη άδεια εύκολα και γρήγορα!

  Υπάρχει συνταγή για την ομαλή αδειοδότηση μιας επένδυσης σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η επένδυση στις διαφορετικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες. Δίνουμε συγκεκριμένες λύσεις για κάθε επένδυση και απαντάμε στις διαφορετικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες του κάθε επενδυτικού πλάνου. Λειτουργούμε εντελώς ανεξάρτητοι από τους κατασκευαστές εξοπλισμού. Γνώμονά μας είναι μόνο η επιτυχής αδειοδότηση του έργου και η απόδοση της μονάδας παραγωγής ενέργειας.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ

  2150 MWH

  Συνολική ισχύς αδειοδοτημένων
  έργων ΑΠΕ

  3 GWΗ/ΕΤΟΣ

  Παραγόμενη ισχύς ενέργειας απο ΑΠΕ (MW) / έτος συνολική ισχύς αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ

  3590000 ΤΟΝΟΥΣ CO2

  Μείωση εκπομπών ρύπων

  Η FGRID ανέπτυξε τις κατάλληλες υπηρεσίες για να στηρίξει τον επιχειρηματία να αντιμετωπίσει το κανονιστικό πλαίσιο και τους Δημόσιους Φορείς στην προσπάθειά του να υλοποιήσει μια επένδυση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Παρέχουμε πρακτικές λύσεις για να ισχυροποιήσουμε την οικονομία, να συμβάλλουμε στη βιομηχανική πρόοδο, με βάση τις αρχές της αειφόρου χρήσης των πόρων της Γης και διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος. 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ.

  Image
  Η FGRID παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σχεδιασμού του επενδυτικού πλάνου παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αδειοδότησης, υλοποίησης και αξιοποίηση της μονάδας. Μέχρι σήμερα έχουμε αδειοδοτήσει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, συνολικής δυναμικότητας 1.250 MW και συνεχίζουμε απρόσκοπτα. Λειτουργούμε με απόλυτη εχεμύθεια και μεθοδικότητα.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Ακαδημίας 28, 106 71, Κολωνάκι
  +30 210 3628829
  fg_logo.png